DŮLEŽITÉ: Náklidová brigáda sobota 8. 6. (skauti, skautky, vedení)

09.06.2013 14:37

Jelikož bylo naši klubovnu potřeba vyklidit kvůli zvyšujícímu se stavu vodu, je nyní trošku neuspořádá. Proto je důležité aby se dostavilo, co nejvíc lidí a klubovnu jsme dali zase do pucu. Sraz v sobotu 8.6. v 9:00 před klubovnou, rozchod kolem 15:00 tamtéž. Dostaví se všichni schopni skauti, skautky, vedení a případná pomoc rodičenstva bude vítána. 
Gothaj