Odemykání 29. - 31.3.2019 DOPLNĚNY ČASY!

08.04.2019 13:19

Odemykání 2019

 

Sraz bude v pátek 29.3 v 16:15 na zastávce autobusu číslo 30 "K Prokopávce"
Rozchod bude v neděli 31.3 v 15:30 opět na zastávce 
autobusu číslo 30 "K Prokopávce"

 

I letos se bude konat tradiční přístavní akce Odemykání, kterou zahájíme vodáckou sezónu, tentokrát v termínu 29. – 31. 3. 2019 na klubovně u Seneckého rybníka. Cena akce je 450 Kč. Bližší informace (jako například čas srazu a rozchodu) budou ještě upřesněny. S sebou: kroj, věci na vodu, věci na spaní, ručník, baterka, ešus, lžíce, hrneček, utěrka, oblečení dle počasí, přezůvky, jídlo na pátek (první společné jídlo bude sobotní snídaně) psací potřeby a blok, uzlovačku, šátek na hry nůž, pláštěnku, pracovní rukavice.

Účastnický poplatek v hodnotě 450kč, s přihláškou prosím odevzdejte do 13.3 2019 na některé ze schůzek. Z částky 450kč je 250kč nevratná záloha. Zdůrazňuji, že je opravdu důležité se  v čas přihlásit! Organizace není  pouze na našem oddíle a je nutné znát přesné počty dětí, abychom mohli akci přizpůsobit.  V případě nejasností či jiných dotazů mě kontaktujte. – Lift (739 131 263)

 

Přihláška: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přihlašuji své dítě ……………………………………………………………………………………………. na Odemykání 2019 konané v termínu 29. – 31. 3. 2019 na klubovně u Seneckého rybníka.

Souhlas s uveřejněním fotografií dětí

Souhlasím, aby fotografie (či skupinové foto) mého dítěte

…...................................................................................................., nar. …..........................................,

pořízené při skautské akci Odemykání 2019, byly uveřejněny na webových stránkách, v tisku a propagačních materiálech .

V ……………………… dne ….................................... Podpis zákonného zástupce: ….......................................................