Klubovna je k propůjčení jiným jednotkám Junáka - Českého skauta, z. s., případně jiným skautským, dětským či spřáteleným organizacím.

Na základě vyhlášky města Plzně č. 10/2019, o místním poplatku z pobytu, jsme povinni vybírat poplatek městu 21,- Kč/osobu/noc, tento polatek NENÍ zahrnut v cenách v níže uvedeném ceníku. Od poplatku jsou osvobozeny osoby níže vyjmenované.

Tabulka provozních nákladů za vypůjčení klubovny

Náklady Cena v Kč / Price in CZK
Za 1 noc a 1 osobu / 1 person per night 100,-
Za škody na majetku / For damages 100%
Za pobyt delší než 5 nocí (včetně), za 1 noc a 1 osobu/ For stay longer then 5 nights (including), 1 person per night 120,-

Využití přespání na naší klubovně na 1 noc je z organizačních důvodů možné pouze pro 10 a více členné skupiny. Na více nocí pak pro nejméně 5 členné skupiny.

Rezervujte přes e-mail / booking via:

93delfini@skaut.cz

Do předmětu e-mailu uveďte datum vašeho pobytu.
E-mail's subject line should contain the date of your stay.
 
Osvobození od poplatku se týká níže uvedených osob
 
Zákon č. 565/1990 Sb., §3b
Osvobození od poplatku
(1) Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba
a) nevidomá, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,
b) mladší 18 let,
c) hospitalizovaná na území obce 
d) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti
e) vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu 
Zákon č. 565/1990 Sb., §3b
Osvobození od poplatku
(1) Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba
a) nevidomá, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,
b) mladší 18 let,
c) hospitalizovaná na území obce, 
d) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti,
e) vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu.
 

                    Tabulka zarezervovaných termínů

                                    Booked dates

Kdo/Who Kdy/When Počet osob/Persons

Justýn Steinbauer

12. - 14.11. 2021

17

Lenka

10. -12.12. 2021

30

Oosterhout scouts

20. - 27. 8. 2022

23

Šotek

26. - 30. 10. 2022

40